Domain keresése:
REGISZTRÁCIÓ | LETÖLTÉS | CONCEPTONLINE | HUNREG FŐOLDAL


A DOMAIN REGISZTRÁCIÓ FELTÉTELEI

A HunReg használatának és a regisztrációs szolgáltatások igénybevételének FELTÉTELEI

A különbözo domainvégzodések (TLD-k) regisztrációját más és más szervezetek kontrolálják. Ezek a szervezetek mind kiadnak bizonyos szabályzatokat, melyeket mindazoknak el kell fogadniuk, akik regisztrálni szeretnének. Ezek az iratok alapvetoen meghatározzák azokat a jogokat és kötelességeket, melyeket a regisztrátor szervezet illetve a regisztráló gyakorol illetve melyek be kell tartania.

A különböző gTLD-kre valamint ccTLD-kre vonatkozó, a HunReg által követett, illetve a tényleges domain regisztrálója (ún. "registrant") kötelezően érvényes szabályok a következőek:

EXHIBIT A, Registration Agreement

A nemzetközi (gTLD) domainek regisztrációjának jellemzően jóval kevesebb feltétele van, mint a .hu végződésű magyar neveknek. Az ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) az aktuálisan érvényes szabályozást felhelyezi a következő címre:http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm. A domain regisztrálóját ezek a szabályok is kötik - akkor is, ha esetleg ezek ellentmondanának a regisztráló lakóhelyén érvényes szabályozásoknak és törvényeknek.

A regisztráció és a HunReg használatának feltétele, hogy a regisztráló elolvassa, megértse és elfogadja a fenti dokumentumban leírtakat!

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a domainekkel kapcsolatos esetleges jogviták kérdésében a fentieknek megfelelően magyar bíróság NEM illetékes!
A nemzetközi regisztrációs kötelezettségek mellett a HunReg felhasználója, vagyis a nevek regisztrálását kérő (természetes vagy jogi) személy a következő üzleti szabályzatot is elfogadja:

Üzleti szabályzat

Preambulum

 1. A HunReg (Hungarian Registry) honlapja és szolgáltatásai a Concept OnLine Kft. tulajdona.
 2. A HunReg az Interneten keresztül, egy nemzetközi adatbázisra csatlakozva .com/.net/.org/.biz/.info/.cc/.tv/.de/.at/.fr/.us végződésű, még nem lefoglalt internetes "domain-neveket" regisztrálását ügyfelei megbízására továbbítja, illetve az ezekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok egy részét végzi. A regisztrálást a nemzetközi regisztrátor végzi, a HunReg csupán a kapcsolódó online felületet és egyéb szolgáltatásokat nyújt.
 3. A HunReg használója (a Regisztráló) elfogadja és magára nézve kötelezoként elismeri ezt a szabályzatot és az összes vonatkozó nemzetközi szabályozást, beleértve az ICANN által kibocsájtott szabályozásokat.
1. § Felhasználók
 1. Az HunReg regisztrációs és egyéb szolgáltatásait csak az veheti igénybe, akik:
  1. korlátlanul cselekvoképes, nagykorú természetes személy,
  2. jogi személy,
 2. A regisztrátornak nemzetközi szabályozások értelmében kötelező megadnia: nevét, felhasználói nevét, jelszavát, lakcímét, telefonszámát, email-címét, illetve bizonyos domaineknél az adott gTLD vagy ccTLD regisztrátori szabályzata által előírt adatokat, jogalapot, stb. Bizonyos TLD-k esetén a Regisztrátor speciális, technikai feltételeket is előírhat.
 3. A regisztrációs kérelemre a HunReg emailben reagál, illetve azt adatbázisába felveszi. Ilyen visszaigazolás nélkül a regisztrációs kérelmet a HunReg meg nem érkezettnek tekinti. A regisztrációra csak akkor kerül sor, amennyiben az nem ütközik vonatkozó magyar vagy nemzetközileg érvényes jogszabályba, szabályozásba, illetve amennyiben a regisztrációs díj előzetesen már beérkezett. A HunReg fenntartja a jogot, hogy a beérkező regisztrációs kérelmeket indokolt esetben (pl. szemmel láthatóan téves adatok, hielkártyával történő visszaélés gyanúja, stb.) visszautasítsa.
 4. A regisztrátor jogosult a HunReg lapjain elérhető ingyenes szolgáltatásokat bármikor igénybe venni, a regisztrációs díj azonban csupán a nemzetközi adatbázisba történő továbbítás költségét fedezi.
 5. A HunReg a befizetett díjért válalja a domainnév regisztrációját a megadott időre. Nem válalja azonban semmilyen egyéb szolgáltatásának (pl. DNS service) folyamatosságát.
 6. A befizetett regisztrációs díjak nem visszatéríthetőek.
 7. Tekintettel a nemzetközi regisztrációk időbeni konkurrens voltára, egyes ritka esetekben előfordulhat, hogy a regisztrációs kérelem benyújtása illetve elfogadása előtt harmadik fél regisztrálja a megadott domainnevet. Ezért felelősséget a HunReg nem válal, de ilyenkor a regisztrációs díjat - a banki költségek levonása - után visszafizeti.
 8. A domainnevek karbantartását kizárólag elektronikus úton, a HunReg szolgáltatásait felhasználva lehet elvégezni. Egyéb lehetőség nincs. A HunReg a kapcsolattartást kizárólag e-mailben, a domainhez tartozó kapcsolattartási adatok alapján végzi: ezen adatok karbantartása a Regisztráló kötelessége és felelőssége.
 9. A felhasználó a regisztráció elmaradása esetén reklamációval élhet, melyet emailben juttathat el a HunRegnek az oldalain mindenkor megadott kapcsolattartási címre, vagy postai úton a Berekfürdő, IV. Béla Király u. 5. 5309 címre.
 10. A Concept OnLine a regisztrálónak számlát küld a regisztrációs szolgáltatás használatáról (ún. domainregisztrációs szolgáltatás). A tényleges domainbejegyzés azonban csak a fizetés és annak igazolása után történik meg.
2. § Adatvédelem
 1. A HunReg jogosult a regisztrátorok adatait tárolni, feldolgozni, és azt a szolgáltatás üzemeltetése során hasznosítani.
 2. A HunReg különösképp jogosult az adatok
  1. Hitelességét ellenőrizni
  2. Törvényes kötelezettségének eleget téve - amennyiben ezt jogszabály előírja - hatóságoknak kiszolgáltatni
 3. A fentieken kívüli esetekben a HunReg a résztvevok adatait írásos hozzájárulásuk nélkül nem használja fel, és nem adja ki.
 4. A HunReg hitelkártyaadatokat nem tárol és rendszerén nem futtat keresztül.
3. § A fizetés lebonyolítása
  A regisztrációs és egyéb díjak beérkezése után a HunReg a regisztrációt továbbítja. Amennyiben a regisztráció sikeres, arról emailben a regisztrátort (tulajdonos) értesíti. A regisztráció nemzetközi igazolásáig, vagyis a WHOIS adatbázisban való megjelenésig a azonban a domain nem számít bejegyzettnek.
  A regisztrációs díjak nem téríthetőek vissza.
4. § Felelősség
 1. A HunReg nem felel a nemzetközi regisztrátor által elkövetett hibákért és az ő hibájából történő kiesésekért, téves, helytelen működésért.
 2. A HunReg nem felel azon szolgáltatásainak a hibájaiért, melyek ingyenesek.
 3. Ismert tény, hogy a számítógép és az Internet nem hibamentes eszközök. Ezért a HunReg nem vállal felelosséget a számítógépek és az Internet muködésével összefüggésbe hozható hibákért, különös tekintettel a regisztráció meghiúsulására és a küldött/fogadott email-ek elveszésére.
 4. A HunReg jogosult felhasználóival szembeni jogait és kötelezettségeit harmadik félre átruházni.
 5. A HunReg semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a regisztrációk elmaradásából származó esetleges károkért (például üzleti haszon elmaradása) vagy a késedelmes regisztrációkért.
 6. A domainok regisztrációjára, transzferére és megújítására vonatkozó megrendeléseket kizárólag a HunReg online felületén lehet leadni. Megrendelés hiányában a HunReg nem kötelezhető regisztrációra, transzferre vagy megújításra.
 7. Az megrendelő felelős a domainjához tartozó kapcsolattartási és számlázási adatokat azok megváltozása esetén a HunReg online rendszerébe azonnal bevezetni.
5. § Egyéb
 1. A HunReg fenntartja a jogot, hogy üzleti szabályzatát bármikor megváltoztassa, különös tekintettel arra az esetre, ha ezt a nemzetközi jogszabályok változásai szükségessé teszik. Az üzleti szabályzat módosításának tényét 30 nappal a módosítás elott homepage-én nyilvánosságra hozza.
 2. A HunReg-en regisztrálót mindenkor a HunReg-re kihelyezett Üzleti Szabályzata köti, függetlenül attól, hogy a HunReg-et üzemeltető jogi vagy termszetes személy kilététől. Amennyiben az üzemeltető személye megváltozik, az Üzleti Szabályzat az új üzemeltető és a regisztráló között lép automatikusan érvénybe.

Copyright (C) 1999-2012 Concept OnLine